14/11/2018

Doosan 400kva, PREX VINH, Nghệ An

Tháng 10/2018, KPS bàn giao máy phát điện động cơ Doosan 400kva cho Công ty […]
24/09/2018

Cummins 75kVA, Nam Công Corporation

Tháng 9/2018, KPS bàn giao máy phát điện Cummins 75kVA cho Công Ty Cổ Phần […]
22/09/2018

Máy phát điện động cơ Hyundai 65kVA, Phú Quốc

Tháng 8/2018, KPS bàn giao và lắp đặt máy phát điện động cơ Hyundai 65kVA […]
19/05/2018

Cung cấp máy phát điện LD 75KVA, Sở Thông Tin và Truyền Thông Nam Định

Tháng 5/2018, KPS bàn giao máy phát điện công nghiệp động cơ LD 75KVA cho […]
08/03/2018

Máy phát điện Doosan 150KVA, Nhà Khách 225, công an tỉnh Phú Yên

Tháng 2/2018, KPS cung cấp Máy phát điện động cơ Doosan 150KVA được sử dụng […]
07/03/2018

Máy phát điện động cơ Doosan 200KVA, khách sạn Fortune, Đà Lạt

Tháng 1/2018, KPS cung cấp Máy phát điện động cơ Doosan 200KVA được sử dụng […]
07/03/2018

Máy phát điện động cơ LD 250KVA, Công ty SODEX SPORT Nha Trang

Tháng 1/2018, KPS cung cấp Máy phát điện động cơ LD 250KVA được sử dụng […]
05/01/2018

Cung cấp máy Hyundai 20KVA cho Karaoke ROSE, Quảng Bình

Karaoke ROSE, Quảng Bình. Karaoke ROSE có 9 phòng phục vụ khách. Để phục vụ […]
error: Content is protected !!